PPM naar mg/m3 calculator voor gas en dampen

mg/m3 to ppm calculator

Calculator PPM <--> mg/m3

“mg/m3 naar ppm” of “ppm naar mg/m3


De berekening is gebaseerd op 21 ºC en 1 atmosfeer:
X ppm   =   (mg/m3)(22,7)/(molmassa) of Y mg/m3   =   (ppm)(molmassa)/22.7
Vul in PPM waarde of mg/m3 waarde EN de moleculaire massa van de specifieke stof in. Klik daarna op de “bereken” knop.
ppm:
mg/m3:
moleculair gewicht:
      

PPM mg/m3 Moleculair gewicht
Belangrijk; gebruik punten ipv kommaś.

Veilig werken in de bouw met kwartsstof

Handleiding Uneto VNI asbest