04
SEP
2017

Informatiepagina opleiding CROW 400 / DLP-R.

De informatie op deze pagina heeft als doel om u te informeren over de nieuwe CROW 400 publicatie. De informatie op deze pagina heeft voornamelijk betrekking op de opleidingen DLP en DLP-R (register) en de bijbehorende examens. Voor meer informatie over de inhoud van de CROW 400 verwijs ik u graag naar de Q&A website van CROW.

Algemeen

De Publicatie 132 is inmiddels vervangen door publicatie CROW 400. In de nieuwe richtlijn zijn alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem opgenomen. Zowel de uitgangspunten van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) als die van ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307) zijn samengenomen en teruggebracht tot één richtlijn.

Als onderdeel van de nieuwe richtlijn zijn ook de opleidings- en ervaringseisen vernieuwd, voor personen die ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem. Belangrijke wijziging daarbij is de introductie van de DLP-R: de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten. Andere wijziging is dat de opleidings- en ervaringseisen voor de reeds bestaande OPM en DLP scherper en meer gestructureerd zijn omschreven dan in de ‘oude situatie’. Inzet van de DLP-R is volgens de richtlijn straks verplicht voor de zwaardere veiligheids-klassen. Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteits-metingen. Het predicaat DLP-R kan verkregen worden door het met goed gevolg afleggen van het centrale DLP-R examen bij CROW, waarna de betreffende kandidaat wordt ingeschreven in het openbare DLP-R register. (BRON CROW)

Huidige certificaten DLP

Momenteel kunnen beide CROW publicaties nog van toepassing zijn. Uiterlijk 1 januari 2019 dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden volgens de CROW 400 publicatie. Vanaf deze datum is de CROW 132 publicatie niet meer van toepassing. Een certificaat DLP volgens CROW 132 is geldig tot de einddatum die het certificaat vermeld, echter indien de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden volgens CROW 400 dan is het nieuwe certificaat DLP of DLP-R al van toepassing. Het hangt dus mede van de opdrachtgever af welke CROW van toepassing is (keuze uiterlijk tot 1 januari 2019) en welke DLP certificaten van toepassing zijn.

Bent u in het bezit van een DLP certificaat volgens de CROW 132 dan kunt u vanaf heden de 1 -daagse opleiding volgen om het certificaat om te zetten in het regulier DLP certificaat volgens de CROW 400 publicatie (zie opleiding DLP-herhaling).  Voor het certificaat DLP-R is een herhalingsopleiding niet van toepassing. De opleiding DLP-R verschilt wezenlijk ten opzichte van de ‘oude’ DLP opleiding (zie ook opleiding DLP-R).

Verschil DLP en DLP-R

Inzet van de DLP-R is volgens de CROW 400 straks verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen (zie hiervoor Module 5 van CROW 400). Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. De DLP werkt vanaf de “veiligheidsklasse Oranje” tot en met “veiligheidsklasse Rood niet vluchtig”. De DLP-R werkt in klasse Rood ‘vluchtig’ en klasse zwart.

Het is lastig om de oude klasse zoals basisklasse en T&F klasse direct te vergelijken met de nieuwe klasse oranje, rood en zwart. Voor de nieuwe grenswaarden van de veiligheidsklasse zijn (deels) nieuwe waarden van toepassing (SRC waarden).  De veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig en zwart’ worden gezien als de zwaardere veiligheidsklasse die ongeveer vergelijkbaar zijn met de oude 2T en 3T klasse.

Examens DLP en DLP-R

Het examen van de opleiding DLP wordt afgenomen, aan het eind van de twee daagse opleiding, door een onafhankelijke partij volgens de toetstermen uit de CROW 400 pagina 64 en 65 bijlage VI. Dit examen is een theorie-examen en het bijbehorende certificaat is 5 jaar geldig. De kostprijs van het examen is reeds opgenomen in het tarief van de opleiding.

Het examen voor de opleiding DLP-R register wordt afgenomen door een examinator van CROW volgens de toetstermen uit de CROW 400 pagina 66 en 67 bijlage VI. Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijk-examen en wordt op verschillende locaties in Nederland afgenomen. In tegenstelling tot het examen van de reguliere DLP opleiding maakt het DLP-R examen geen deel uit van DLP-R opleiding. Het niveau van het DLP-R examen ligt tussen MBO en HBO niveau in. De kostprijs voor de examens, opgegeven door CROW, is als volgt:

Theorie examen: € 150,= excl. btw per kandidaat
Praktijk examen: € 345,= excl. btw per kandidaat

Opleiding DLP

De DLP (Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodemgerelateerd). De DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De DLP werkt vanaf de veiligheidsklasse “Oranje” tot en met “veiligheidsklasse Rood niet vluchtig” nauw samen met de veiligheidskundige. De DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de DLP medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren.

De DLP opleiding is sterk gericht op het praktisch ‘risico gestuurd’ werken. Indien het examen na de cursus met goed gevolg is afgelegd, dan ontvangt u het certificaat DLP. Dit DLP certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en voldoet aan de eisen vanuit de CROW 400.

.

Opleiding DLP
Meer informatie over de opleiding DLP vindt u hier

Opleiding DLP-R

De DLP-R (Register Deskundige Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waarbij een mogelijk blootstellingsrisico aanwezig is bij grondroerende activiteiten (bodemgerelateerd). De DLP-R is in staat om, samen met de veiligheidskundige of arbeidshygiënist, maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die zich bij de werkzaamheden openbaren. De DLP-R werkt vanaf de veiligheidsklasse “Rood vluchtig” tot en met “veiligheidsklasse Zwart” nauw samen met de veiligheidskundige. De DLP-R beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Hierbij is het van belang dat de DLP-R medewerkers aanspreekt op hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zich tijdens de werkzaamheden openbaren. Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de DLP-R o.a. in staat is zelfstandig betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en te beoordelen. De DLP-R opleiding is sterk gericht op het praktisch ‘risico gestuurd’ werken.

Deze opleiding DLP-R bestaat uit twee modules en twee examens (theorie en praktijk).

Module 1: 2-daagse DLP theorieopleiding
Module 2: 1-daagse opleiding ‘meten van gassen en dampen’ en examentraining

U bent niet verplicht om beide modulen te volgen voor het examen. Indien u bijvoorbeeld reeds beschikt over een DLP certificaat (CROW400!) of een certificaat meten van gassen en dampen, dan kunt u ook kiezen voor alleen module 1 of module 2

Opleiding DLP-R
Meer informatie over de opleiding DLP-R register vindt u hier.

DLP herhaling

Van DLP CROW 132 naar DLP CROW 400.

Bent u in het bezit van een DLP certificaat volgens de CROW 132 dan kunt u vanaf heden de 1 -daagse opleiding volgen om het certificaat om te zetten in het regulier DLP certificaat volgens de CROW 400 publicatie.  Voor het certificaat DLP-R is een herhalingsopleiding niet van toepassing. De opleiding DLP-R verschilt wezenlijk ten opzichte van de ‘oude’ DLP opleiding (zie ook opleiding DLP-R).

Opleiding DLP herhaling
Meer informatie over de opleiding DLP herhaling vindt u hier.
 1. Hector Peelen Beantwoorden

  Hartelijk dank voor deze helder uiteenzetting! Het is voor ons in ieder geval een stuk duidelijker.

  • admin Beantwoorden

   Graag gedaan en mochten er nog vragen zijn dan verneem ik ze graag!
   Met vriendelijke groet, Arco Engelen

 2. Hector Peelen Beantwoorden

  Goede middag, Toch nog twee vragen.
  Het examen DLP-R bestaat uit een theorie en een praktijk examen. Maakt het uit in welke volgorde ik de examens ga maken?

  Verwacht u meer DLP (klasse oranje en rood niet vluchtig) of DLP-R (rood vlucht en zwart) werkzaamheden?

  • admin Beantwoorden

   Goede middag Hector,

   Nee, de examencommissie van de CROW geeft aan dat beide examens behaald moeten worden voor het certificaat. Het maakt verder niet uit in welke volgorde je de examens maakt.
   Tot wat wij op heden zien, is dat het merendeel van de werkzaamheden waarschijnlijk in de veiligheidsklasse oranje gaan vallen. Veiligheidsklasse Rood vluchtig en zwart gaat waarschijnlijk minder vaak voorkomen.

   Met vriendelijke groet,
   HumanNova

   Arco Engelen

Laat een reactie achter op Hector Peelen Reactie annuleren

*

captcha *