Ons team van Specialisten

Arco Engelen

Eigenaar HumanNova en arbeidshygiënist.

  • Eigenaar HumanNova Opleidingen;
  • Vertegenwoordiger van de NVvA;
  • Lid van het Centraal College van Deskundigen Asbest;
  • Mentor / docent / examinator opleiding arbeidshygiëne en hogere veiligheidskunde (PHOV)
  • Verbonden aan opleidingsinstituten PHOV en Avans Plus.

Specialismen: blootstelling gevaarlijke (microbiologische) stoffen en psycho=sociale arbeidsbelasting.