Meten en advies voor geluid in de leefomgeving

Wilt u bedrijfsmatige bouw- en/of sloopwerkzaamheden gaan uitvoeren (zoals grondboringen, bouwkundige sloop en andere bouwwerkzaamheden) en is onbekend of het geluid, ten gevolgen van de werkzaamheden, voldoet aan de geluideisen uit het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3?

Wij kunnen u helpen aan een briefrapport voor het bevoegd gezag, dat dient als onderbouwing dan wel aanvraag voor een geluidontheffing. Ook kunnen wij geluidmetingen op locatie voor u  uitvoeren (milieu/omgeving).

Lees hier verder