Algemene voorwaarden

HumanNova b.v. hanteert de volgende voorwaarden;

  • De aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier of via de website
  • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een digitale opdrachtbevestiging.
  • Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te worden betaald.
  • Wij behouden het recht om u, bij niet tijdige betaling, de toegang tot de cursus te ontzeggen.
  • Annulering van de cursus dient schriftelijk per mail te geschieden:

Bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de cursus of door afmelding i.v.m. ziekmelding (doktersverklaring gewenst) zal 100% van het cursusgeld worden gerestitueerd.

Bij annulering binnen 4 tot 1 we(e)k(en) voor de aanvang van de cursus zal 50% van het cursusgeld worden gerestitueerd.

Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal geen cursusgeld worden gerestitueerd.

Bij annulering (of verzuim) na aanvang van de cursus ontstaat geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van gedane of verschuldigde betalingen.

Bij verhindering kan een vervanger plaats nemen.

Aanpassingen en wijzigingen:

HumanNova b.v. behoudt het recht om bij ziekte van de trainer/docent of anderszins een cursusdatum te verschuiven.  HumanNova b.v. zal een dergelijke wijziging z.s.m. aan de opdrachtgever kenbaar maken.  HumanNova b.v. is niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. HumanNova b.v. behoudt zich het recht om wijzigingen in het cursusprogramma en in de cursusinhoud aan te brengen indien dat leidt tot een kwalitatief betere opleiding.  HumanNova b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade met welke oorzaak dan ook door het volgen van een opleiding, training en of cursus.

De informatie op deze site is met de uiterste zorg door HumanNova b.v. samengesteld en op de pagina’s vermeld.

De pagina’s hebben slechts een informerende functie. Er kunnen geen rechten aan de op deze pagina vermelde informatie worden ontleend. De pagina’s zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers van deze pagina’s.

HumanNova b.v. is niet aansprakelijk voor de actualiteit van de informatie, de inhoud en de opzet ervan, de compleetheid en de lay-out. Wij adviseren de inhoud te allen tijden te verifiëren.