GELUIDADVIES BIJ BOUWWERKZAAMHEDEN?

Advies nodig bij geluidhinder tijdens bouwwerkzaamheden?

Wilt u bedrijfsmatige bouw- en/of sloopwerkzaamheden gaan uitvoeren (zoals grondboringen, bouwkundige sloop en andere bouwwerkzaamheden) en is onbekend of het geluid, ten gevolgen van de werkzaamheden, voldoet aan de geluideisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) hoofdstuk 7

Wij kunnen u helpen aan een briefrapport voor het bevoegd gezag, dat dient als onderbouwing dan wel aanvraag voor een geluidontheffing. Ook kunnen wij geluidmetingen op locatie voor u uitvoeren (milieu/omgeving).

Soms ontkomt u er niet aan werkzaamheden uit te moeten voeren, aan bijvoorbeeld wegen of spoorwegen, die veel geluid in de omgeving veroorzaken. Dit kan zelfs plaatsvinden in de avond- en/of nachtperiode. De kans is groot dat omwonende daar geluidhinder van ondervinden en daarover klagen. Om te zorgen dat u uw werkzaamheden kan voortzetten, dient u een onderbouwing dan wel een aanvraag voor een geluidontheffing te overleggen aan het bevoegd gezag. Dit kunnen wij voor u verzorgen middels een briefrapport.

Geluideisen uit het Bbl

Blijkt er uit onderzoek dat voldaan kan worden aan de geluideisen uit het Bbl hoofdstuk 7 art 7.17, dan dient de rapportage als onderbouwing hiervoor. Blijkt er niet voldaan te kunnen worden aan de eisen, dan kan de rapportage dienen als aanvraag voor een geluidontheffing. U kunt zonder zorgen de werkzaamheden uitvoeren.

Vaak worden berekeningen uitgevoerd op basis van literatuurwaarden, maar desgewenst kunnen er ook geluidmetingen ter plaatse uitgevoerd worden.

Marcha Smeets

Marcha Smeets

Geluidadviseur milieu & omgeving