Geluidbeoordeling uitvoeren? Dit is wat wij voor u kunnen doen!

BOUWHINDER
Wilt u weten of u met uw bedrijfsmatige bouw- en sloopwerkzaamheden (grondboringen, slopen) voldoet aan de geluideisen conform het Bouwbesluit 2012, artikel 8.3 of heeft u ontheffing nodig van de geluideisen?

Wij kunnen u helpen aan een briefrapport dat kan dienen als toetsing dan wel ontheffing van de geluideisen. Ook kunnen wij geluidmetingen op locatie voor u uitvoeren (milieu/omgeving).